"DILS" - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

Naša škola je konkurisala kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije projektom „Sunce sija svima nama“, koji je bio objavljen u projektnom ciklusu „Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje“, i dobila sredstva za realizaciju ovog projekta koji će trajati 10 meseci, od septembra 2011. godine do juna 2012 godine.

. Tim za realizaciju projekta iz škole:
1. Gabriela Šaroši– direktor škole,
2. Marta Teke– psiholog škole,
3. Oršolja Šoti– pedagog škole,
4. Magdolna Kovač– profesor razredne nastave,
5. Ivana Marjanov– profesor razredne nastave,
6. Atila Perpauer– profesor razredne nastave,

Za plan aktivnosti projekta kliknite ovde.

Ovde možete pregledati slike sa realizovanih programa u okviru projekta.

Za zvanični sajt projekta kliknite na banner.

O nama

Osnovna škola "Stevan Sremac" u Senti osnovana je 1975. godine, tačnije 29. avgusta. Prvobitno ime škole je bila Osnovna škola sa muzičkim vaspitanjem i obrazovanjem "25. Maj".
Nastala je prilikom integracije osnovnih škola Temerkenji Ištvan (sa 47 učenika), Turzo Lajoš (sa 80 učenika), Čokonai Vitez Mihalj (sa 250 učenika), Stevan Sremac (sa 314 učenika) i Doža Đerđ (sa 318 učenika) kao i Muzičke škole "Stevan Mokranjac" (sa 164 učenika). Pravni je naslednik "Škole za opšte obrazovanje radnika" 1959-1963.

11.11.1980. godine osnovna škola menja naziv u Osnovna škola "25. Maj" ulaskom Doma Učenika u sastav škola. Krajnji naziv Osnovna škola "Stevan Sremac" dobija 15.11.1994. godine.

 

Reč direktora

"Ono što čovek nauči, voda ne može odneti niti vatra spaliti."

(Urban Žužana - direktor škole)