Konkursi javne nabavke

JAVNA NABAVKA 1.3.4/2015 - ZAMENA PROZORA U IO SPOMEN ŠKOLA - SENTA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.5/2015 - RAČUNARSKA OPREMA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanja

Izmena konkursne dokumentacije - 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.4/2015 - ZAMENA PROZORA U IO SPOMEN ŠKOLA - SENTA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Izmenjena konkursna dokumentacija - ponovno pokretanje nabavke

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.5/2015 - SANACIJA SANITARNOG ČVORA U FISKULTURNOJ SALI IO TORNJOŠ

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.9/2015 - RAČUNARSKA OPREMA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.7/2015 - AGROPELET

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.3/2015 - MRKI UGALJ

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.1/2015 - SANACIJA SANITARNOG ČVORA U IO 11.NOVEMBAR

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.4/2015 - INVENTAR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1/2015 - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

ARHIVA ZA 2014. god.
Kontakt:

Petrović Ibolja

tel.: 024/821-038 10:00-12:00

e-mail: nabavke.stevan.sremac@gmail.com

O nama

Osnovna škola "Stevan Sremac" u Senti osnovana je 1975. godine, tačnije 29. avgusta. Prvobitno ime škole je bila Osnovna škola sa muzičkim vaspitanjem i obrazovanjem "25. Maj".
Nastala je prilikom integracije osnovnih škola Temerkenji Ištvan (sa 47 učenika), Turzo Lajoš (sa 80 učenika), Čokonai Vitez Mihalj (sa 250 učenika), Stevan Sremac (sa 314 učenika) i Doža Đerđ (sa 318 učenika) kao i Muzičke škole "Stevan Mokranjac" (sa 164 učenika). Pravni je naslednik "Škole za opšte obrazovanje radnika" 1959-1963.

11.11.1980. godine osnovna škola menja naziv u Osnovna škola "25. Maj" ulaskom Doma Učenika u sastav škola. Krajnji naziv Osnovna škola "Stevan Sremac" dobija 15.11.1994. godine.

 

Reč direktora

"Ono što čovek nauči, voda ne može odneti niti vatra spaliti."

(Gabriela Šaroši - direktor škole)