Konkursi javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017. godinu
JAVNA NABAVKA 1.1.3./2017 -Nabavka dobara - drvenog peleta

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.2./2017 -novo- Postavljanje sportskog poda u fiskulturnoj sali

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.2./2017 - Nabavka dobara-Inventar za odrzavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.2./2017 - Postavljanje sportskog poda u fiskulturnoj sali

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja i razjasnjenja u vezi JN 1.3.2./2017

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka JN.1.3.2./2017.

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA 1.3.3/2017 - Sanacija sanitarnog čvora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja i razjasnjenja u vezi JN 1.3.3./2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.2.1/2017 - Nabavka usluge prevoza zaposlenih na posao i sa posla

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda-2.krug

Konkursna dokumentacija-2.krug

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA JN-1.1.1/2017 - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o poništenju odluke o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-ponovljeno

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.3.2/2016 - Izrada i postavljanje panične rasvete

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.

Skidanje fajla

JAVNA NABAVKA 1.1.4/2016 - DRVENI PELET

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.1.2/2016 - INVENTAR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA 1.2.1/2016 - PREVOZ PUTNIKA NA POSAO I SA POSLA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
JAVNA NABAVKA 1.1.1/2016 - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

ARHIVA ZA 2015. god.
ARHIVA ZA 2016-2017.god.
Kontakt:

Petrović Ibolja

tel.: 024/821-038 10:00-12:00

e-mail: nabavke.stevan.sremac@gmail.com

O nama

Osnovna škola "Stevan Sremac" u Senti osnovana je 1975. godine, tačnije 29. avgusta. Prvobitno ime škole je bila Osnovna škola sa muzičkim vaspitanjem i obrazovanjem "25. Maj".
Nastala je prilikom integracije osnovnih škola Temerkenji Ištvan (sa 47 učenika), Turzo Lajoš (sa 80 učenika), Čokonai Vitez Mihalj (sa 250 učenika), Stevan Sremac (sa 314 učenika) i Doža Đerđ (sa 318 učenika) kao i Muzičke škole "Stevan Mokranjac" (sa 164 učenika). Pravni je naslednik "Škole za opšte obrazovanje radnika" 1959-1963.

11.11.1980. godine osnovna škola menja naziv u Osnovna škola "25. Maj" ulaskom Doma Učenika u sastav škola. Krajnji naziv Osnovna škola "Stevan Sremac" dobija 15.11.1994. godine.

 

Reč direktora

"Ono što čovek nauči, voda ne može odneti niti vatra spaliti."

(Urban Žužana- direktor škole)